πŸ‡·πŸ‡Ί Today will be a day full of news and serious events – July 18, 2022 – Uk opines!

Ok. On the anniversary of JFK JR’S death??? β€œSuicide weekend” comms??? What do we think about this!?!

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

Gonna be a HOT summer! πŸ”₯

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

πŸ‡­πŸ‡Ίβ—Europe shot itself in the lungs and is now suffocating – Hungarian Prime Minister Viktor Orban

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

And just where will the 225m end up? Just sayin…

Alert: Bank of America fined $225 mn for β€˜botching’ US Covid-19 aid payments

READ: https://insiderpaper.com/bank-of-america-fined-225-mn-for-botching-us-covid-19-aid-payments/

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

I change this to listening for, and KNOWing my Quantum Self! There is the LOVE!

BeautifulπŸ™πŸ’œπŸ’«πŸ’œ

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

Well, ok…I have doubted her gender for a while now?

Picture of Kate and his sculpted arms next to a pic of BIG MIKEπŸ˜‚πŸ€£πŸ˜‚πŸ€£

Kate’s sculpted arms are a status symbol today. But a century ago they’d have marked her out as a fishwife! An elegantly sculpted upper arm is a discreet sign of youth, confidence and feminine power.

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”-

BBC – The figures of 3 million unvaccinated people is at odds with official ONS & HSA figures which show by May 2022

β–ͺ️18,9 million in England refused all doses

β–ͺ️30.5 million refused a 2nd or 3rd dose.

You are not alone, don’t be made to feel so. πŸ‘ŠπŸ‘ŠπŸ‘Šβ€οΈ

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

President Trump will be in DC on July 26th to be the keynote speaker at the America First Policy Institute summit.

The thought of Trump being back in Washington, DC is exhilarating.

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.